Aby utworzyć cyklicznie wysyłany raport zamówień, należy wejść w zakładkę ,,sklep" -> ,,wysyłka zamówień"

Konfigurując raport można wybrać:
1. Nazwę raportu, która jest również widoczna w tytule maila
2. Wybrać czy chcemy wyświetlać w raporcie osoby, które zamówiły i nie opłaciły posiłków
3. Wybieramy grupy płatników
4. Dołączamy pola, które określają kolejność sortowania w kolumnach
- Po prawej stronie widać wszystkie dostępne pola. Należy wybrać pole i przesunąć je na lewą stronę.

5. Wpisujemy adresy mailowe, na które ma przychodzić raport
6. Wybieramy godzinę wysyłki raportu