Aby usunąć płatnika z dodanej już należności, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, z której chcemy usunąć płatnika. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika.

Krok 1. Kliknij przycisk "Zmień naliczenia".

Krok 2. Usuń wybranych płatników z należności klikając szary kosz po prawej stronie wiersza z danymi płatnika.

Krok 3. Klikamy przycisk "Zapisz".

Płatnik został usunięty z należności.