Zdarza się, że płatnik wpłaci bezpośrednio na rachunek bankowy kwotę, która powinna zostać przelana na różne rachunki bankowe. Podczas rozliczania wyciągu można dokonać częściowego zwrotu kwoty, która nie powinna zostać ujęta w rozliczeniach.

W tym celu możemy dokonać zwrotu wpłaconych środków. Wejdź na ekran Wpłat i kliknij "Edytuj rozliczenie".

Przykładowo pomniejszymy wpłatę rozliczoną na należność o 200 pln i dokonamy zwrotu tej kwoty. Dlatego 1000 pln pomniejszamy o 200 pln (zostaje nam wpłata w kwocie 800 pln). Klikamy w zlokalizowany po prawej stronie na dole strony przycisk "Zwrot środków"  i ręcznie wprowadzamy zwracaną kwotę. Następnie klikamy "Zapisz".

Zwrot środków w przypadku rozliczania wyciągu bankowego, wykonujemy analogicznie.

Zdarza się, że na koncie płatnika pojawi się nadpłata, którą należy zwrócić. Aby tego dokonać, kliknij na ekranie Płatnicy w wiersz płatnika, który posiada nadpłatę. Następnie kliknij w wiersz z nadpłatą (zaszarzony).

Kliknij "Edytuj rozliczenie" i postępuj zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi wyżej.