Wejdź na ekran "Płatnicy" i zaznacz osobę lub grupę, którą chcesz zarchiwizować, a następnie kliknij ikonę "Archiwizuj".

Możliwe jest również zarchiwizowanie pojedynczego płatnika z perspektywy jego karty – kliknij w wiersz z jego nazwą. Kliknij "Edytuj" i zescrolluj w dół karty.

Kliknij szary kosz w lewym dolnym rogu karty i potwierdź chęć archiwizacji, klikając przycisk "Archiwizuj".


Co stanie się z zarchiwizowanym płatnikiem?

  • Zarchiwizowany płatnik zniknie z ekranu "Płatnicy" i zostanie przeniesiony do archiwum, które zawartość wyświetlisz klikając na ikonę widniejącą w prawym górnym rogu poniższego screena,
  • Będziesz mógł znaleźć zarchiwizowanego płatnika w zarówno na ekranie należności (w należnościach, do których był przypisany) jak i w historii wpłat – jego pozycja będzie wyszarzona, bez możliwości edycji. Aby umożliwić edycję, należy przywrócić płatnika z archiwum,
  • Zarchiwizowany płatnik nie wyświetli się w raporcie,
  • Zarchwizowanych płatników możesz w każdej chwili przywrócić. Aby tego dokonać, wejdź do archiwum, kliknij płatnika, którego chcesz przywrócić. Na ekranie wyświetli się karta z niebieskim przyciskiem "Przywróć", kliknij go, a przywrócony płatnik ponownie pojawi się na ekranie "Płatnicy",
  • Aby zachować ciągłość rozliczeń, suma kwot należności, w których znajdują się zarchiwizowani płatnicy pozostanie niezmieniona.