Przed aktywacją płatników w Pagaspot należy uwzględnić obecny stan rachunków w organizacji. Oznacza to, że jeżeli w momencie rozliczania się w Pagaspot jakiś płatnik nie opłacił swojej należności przed wprowadzeniem Pagaspot do organizacji bądź ma nadpłatę, należy to uwzględnić w systemie, żeby wszystkie rachunki się zgadzały.

Zaznacz płatników, którzy w dniu konfiguracji Pagaspot mają zaległości. Na ekranie “Płatnicy” użyj szarego kwadratu po lewej stronie od imienia i nazwiska płatnika. Następnie kliknij niebieską ikonę “Dodaj należność”, która pojawiła się po zaznaczeniu kwadracika. Jest to druga ikona od lewej z symbolem banknotów i plusem. Alternatywnie wejdź na ekran "Należności" i kliknij "Dodaj należność".

Umożliwia to przejścia do formularza dodawania należności. Kliknij przycisk “Dalej” i następnie wybierz kwotę do zapłaty. Możesz nadać wszystkim wybranym płatnikom taką samą lub różne kwoty należności. Wprowadź nazwę: "Saldo na dzień ...", określ od kiedy płatnicy powinni widzieć saldo. Przejdź na ostatni ekran "Podsumowanie", sprawdź poprawność i "Zapisz".

Nadpłaty wprowadź dodając wpłatę na ekranie "Wpłaty". Kliknij "Dodaj wpłatę" i wprowadź kwotę nadpłaty, na dzień wprowadzania danych do Pagaspot.

Istnieje możliwość zaimportowania salda z pliku Excel – w tym celu skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na adres: kontakt@pagaspot.com.