Instrukcja Pagaspot

Dodawanie pojedynczej należności

Dodawanie należności jest kluczową funkcją Pagaspot. Należności dzielimy na pojedyncze i cykliczne. Te pierwsze są naliczane jednorazowo. Drugie będą się odnawiały cyklicznie przez wskazany okres czasu. Procedura ich dodawania zaczyna się od zaznaczenia płatników, dla których chcesz dodać należność. Na ekranie “Płatnicy” wybierz odpowiednie osoby i zaznacz ikonę “Dodaj należność”

Dodawanie należności cyklicznej

W tym wpisie opiszemy jak dodać należność cykliczną. Pierwsze kroki są identyczne jak przy dodawaniu pojedynczej należności. Nadając tytuł i opis należności, na dole strony możesz wybrać, czy płatność ma być pojedyncza, czy cykliczna. Gdy wybierzesz cykliczną na początku określ co ile ma być powtarzana płatność. W pierwszym oknie wybierzesz

Ręczne dodawanie wpłaty

W Pagaspot masz do dyspozycji następujące sposoby rejestrowania wpłat Twoich płatników: Automatycznie rejestrowane wpłaty przez bramkę płatniczą BlueMedia® lub Stripe®,Automatyczna weryfikacja wyciągu bankowego w formacie .CSV lub MT940,Ręczne dodanie wpłaty.W tym wpisie opiszemy ostatnim sposób. Jeżeli chcesz dodać ręczne wpłaty przejdź do ekranu “Wpłaty” i i kliknij

Grupowanie płatników

W jaki sposób mogę tworzyć nowe grupy oraz je edytować? Na ekranie “Płatnicy” możesz zobaczyć listę wszystkich osób wprowadzonych w Twojej organizacji do Pagaspot. Sposobem organizacji Twojej pracy w systemie, który polecamy, jest tworzenie grup. Aby dodać lub edytować grupy kliknij w pole "Grupa". Wyświetli Ci się lista aktualnie dodanych

Sortowanie płatników

Jak można posortować płatników? Na ekranie “Płatnicy” kliknij przycisk “Sortuj według”, który jest w pozycji domyślnej “Nazwisko i Imię”. Po kliknięciu w tą ikonę będziesz miał do wyboru opcje sortowania względem: Kolejności alfabetycznej nazwisk,Aktywacji klientów [Aktywacja klientów],Zaległych należności.Taki sposób organizowania pracy w Pagaspot umożliwia wygodne i szybkie

Import wyciągów bankowych

Czym jest import wyciągów bankowych w Pagaspot i w jaki sposób mogę go przeprowadzić w systemie? Gdy niektórzy z Twoich płatników dokonują wpłat za należności w Twojej organizacji poprzez przelewy bankowe, wygodnym sposobem weryfikacji tych wpłat jest użycie importu wyciągów bankowych w Pagaspot. Nie musisz sprawdzać każdej transakcji na Twoim

Kategorie należności

Kategorie należności to funkcja, która pozwala zbierać środki na różne cele nie doprowadzając do ich pomieszania w systemie. Proponujemy następujący przykład, aby wyjaśnić zastosowanie kategorii należności: Szkoła nalicza przez 10 miesięcy czesne w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Oprócz czesnego rodzice powinni płacić za obiady, nieregularne wycieczki, za podręczniki na początku

Aktualizacja danych płatników za pomocą pliku Excel

Jeśli chcesz zaktualizować dane z pliku Excel, wystarczy, że upuścisz poprawiony plik Excel na pole importu płatników (import danych płatników z pliku Excel). Pagaspot identyfikuje płatników po imieniu i nazwisku. Jeśli imię i nazwisko się powtarza, Pagaspot weźmie pod uwagę również nadany kod płatnika (indywidualny numer/indeks). Po upuszczeniu pliku

Wysyłka wiadomości do płatników

Aby wysłać wiadomość, zaznacz na ekranie "Płatnicy" osoby, do których chcesz napisać. Płatników możesz zaznaczyć zbiorczo, pojedynczo lub poprzez utworzone grupy. Po zaznaczeniu pojawi się panel niebieskich ikon nad imionami i nazwiskami płatników. Pierwsza z nich to ikona “Wiadomości” (dwa dymki z plusem), która przeniesie Cię na ekran wysyłki wiadomości.

Rejestracja w Pagaspot

Jeśli otrzymałeś/aś maila aktywacyjnego, kliknij w przycisk "Załóż konto". Rejestracja w PagaspotPagaspot przekieruje Cię na ekran rejestracji. Wprowadź hasło, potwierdź je, zaakceptuj regulamin a następnie kliknij "Zarejestruj się". Po kliknięciu przycisku "Zarejestruj", Pagaspot przekieruje Cię na poniższy widok. Wystarczy, że zaakceptujesz oczekujące zaproszenie klikając przycisk "Dodaj". Po dodaniu rozliczeń,

Logowanie do Pagaspot

Jeśli założyłeś/aś już konto w Pagaspot wystarczy się do niego zalogować wchodząc na stronę Pagaspot. Kliknij przycisk "Zaloguj" Jeśli po wejściu na stronę nie widać przycisku "Zaloguj", kliknij znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk menu i wybierz "Zaloguj". Pagaspot otworzy stronę logowania, na której wystarczy, że wprowadzisz Twojego

Usunięcie płatnika z dodanej należności w Pagaspot - jak to zrobić?

Aby usunąć płatnika z dodanej już należności, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, z której chcemy usunąć płatnika. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika. Krok 1. Kliknij

Przeksięgowanie wpłaty na inną należność

W tym wpisie wyjaśnimy jak dokonać korekty wprowadzonej wpłaty. Przejdź do ekranu “Wpłaty. Zobaczysz wszystkie wpłaty zarejestrowane w systemie ułożone w kolejności od najnowszej do najstarszej. Wybierz wpłatę, którą chcesz skorygować. Gdy klikniesz w “Edytuj wpłatę” wyświetli się przed Tobą okno dialogowe. Możesz edytować dane wpłaty najeżdżając na górną część

Karta płatnika

W jaki sposób mogę sprawdzić dane płatnika wprowadzone do Pagaspot? Na ekranie “Płatnicy” wybierz osobę, której dane chcesz zweryfikować. Kliknij na wiersz, w którym znajduje się jej nazwisko i imię. Wyświetli się karta danych oznaczonego płatnika, w której będziesz mógł sprawdzić i edytować dane. Zobaczysz jej imię i nazwisko, przynależność

Do czego służą plany naliczeń w Pagaspot?

Plany naliczeń są należnościami cyklicznymi w Twojej organizacji. Odnajdziesz je w ekranie “Należności” w zakładce “Plany naliczeń”. Sprawdzisz tam jakie płatności są naliczane Twoim płatnikom cyklicznie. Klikając w jedną z dodanych należności możesz sprawdzić jej szczegóły: co ile jest naliczanaczy jest aktywnailu płatnikom została naliczonajaka jest sumaryczna kwota naliczeń wynikających

Jak zarchiwizować płatnika?

Wejdź na ekran "Płatnicy" i zaznacz osobę lub grupę, którą chcesz zarchiwizować, a następnie kliknij ikonę "Archiwizuj". Możliwe jest również zarchiwizowanie pojedynczego płatnika z perspektywy jego karty – kliknij w wiersz z jego nazwą. Kliknij "Edytuj" i zescrolluj w dół karty. Kliknij szary kosz w lewym dolnym rogu karty i potwierdź

Rozliczenie nadpłaty na innego płatnika

Aby rozliczyć nadpłatę jednego płatnika na należności innego, wyszukaj płatnika posiadającego nadpłatę na swoim koncie. Kliknij w jego wiersz, następnie w pole "Nadpłata" Pagaspot otworzy okno, które umożliwi edycję rozliczenia – przypisanie nadpłaty innemu płatnikowi. Kliknij przycisk "Edytuj rozliczenie". Następnie kliknij przycisk "Dodaj płatnika" i wybierz osobę, na którą chcesz rozliczyć

Jak sprawdzić, którzy płatnicy mają aktywowane konto

Aby sprawdzić, czy płatnicy w Twojej organizacji mają aktywowane konto, wykonaj następujące kroki. Wejdź na ekran "Płatnicy", kliknij pierwsze pole "Sortuj według" i wybierz opcję "Aktywacja". Pagaspot wyświetli w pierwszej kolejności wszystkich płatników, którzy nie zostali zaproszeni, następnie wyświetli zaproszonych płatników, którzy nie założyli konta w Pagaspot. Na samym dole

Przeksięgowanie nadpłaty jednego płatnika na innego - jak to zrobić?

Jak przenieść/rozliczyć nadpłatę przypisaną do jednego płatnika na zaległość innego? Na ekranie Płatnicy wyszukaj płatników, których chcesz rozliczyć. Następnie kliknij w płatnika, który posiada nadpłatę. A następnie w wiersz z nadpłatą, przykładowo w "04 sty 2023 + 6 760,00 pln". Wyświetli Ci się pole z możliwością edycji rozliczenia. Kliknij

Nowy uczeń/uczennica w szkole?

Na początku, konieczne jest dodanie nowego płatnika do systemu. W tym celu możesz dodać go ręcznie na ekranie Płatnicy lub importując większą grupę osób z pliku Excel na ekranie Ustawienia. Po dodaniu, pamiętaj by nowym płatnikom naliczyć należności i dodać ich do planów naliczeń (jeśli je wykorzystujesz). Jeżeli nowa osoba

Zwrot środków

Zdarza się, że płatnik wpłaci bezpośrednio na rachunek bankowy kwotę, która powinna zostać przelana na różne rachunki bankowe. Podczas rozliczania wyciągu można dokonać częściowego zwrotu kwoty, która nie powinna zostać ujęta w rozliczeniach. W tym celu możemy dokonać zwrotu wpłaconych środków. Wejdź na ekran Wpłat i kliknij "Edytuj rozliczenie". Przykładowo

Zmiana kwoty należności

Aby zmienić kwotę naliczenia dla wybranego płatnika, wystarczy wejść na ekran należności, kliknąć należność, w której się znajduje. Następnie klikamy przycisk "zmień naliczenia", po kliknięciu, otworzy się formularz umożliwiający: zmianę naliczonej kwoty oraz usunięcie płatnika z należności szarym koszem po prawej stronie wiersza z danymi płatnika. W kolumnie z kwotami

Raporty

Podstawowy raport,Raport wpłat,Raport płatników i sald.Podstawowy raportPodstawowy raport Pagaspot dostępny jest w zakładce Raporty. W lewym górnym rogu kliknij Okres rozliczeniowy by wybrać miesiąc, za który chcesz wyświetlić i pobrać raport. Domyślnie wyświetli się aktualny miesiąc, by wybrać poprzedni, Aby wybrać poprzedni miesiąc, należy kliknąć w niego

Dodawanie uprawnienia administratora w organizacji

Aby udzielić uprawnień nowej osobie, należy wejść na ekran ,,ustawienia". Na ekranie wejdź w ostatnią zakładkę - ,,dostępy"2. Kliknij ,,dodaj" 3. Wpisz mail, na który chcesz przyznać uprawnienia i kliknij szary przycisk "dodaj" 4. Wybierz jakie uprawnienia chcesz dodać i na koniec kliknij "potwierdź" i następnie "dodaj" Jeśli osoba,

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Napisz do nas na kontakt@pagaspot.com. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

You've successfully subscribed to Pagaspot Blog
Great! Next, complete checkout for full access to Pagaspot Blog
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.