1. Uruchom drukarkę. Korzystając ze strzałek lewo-prawo zaznacz Ustawienia i zatwierdź zielonym przyciskiem.

2. Korzystając ze strzałek góra-dół, wybierz opcję Konfiguracja i zatwierdź zielonym przyciskiem.

3. Wybierz opcję Połączenia.

4. Wybierz Protokół komunikacji.

5. Korzystając ze strzałek góra-dół wybierz XML i zastosuj zielonym przyciskiem.6. Wybierz Ustawienia portów.

7. Wybierz PC.

7. Wybierz interfejs TCP (korzystając ze strzałek góra-dół i zatwierdzając zielonym).


8. Wybierz port TCP1 (COM5).

9. Wybierz stronę kodową, oraz stronę kodową zapisu: Windows 1250.

10. Na pytanie “Uruchomić kreator interfejsu TCP?” odpowiedz Tak.

11. Upewnij się że skonfigurowany port to 6001:

12. Upewnij się że filtr MAC jest skonfigurowany na “00:00:00…”, tak jak poniżej:

13. Wybierz rodzaj połączenia: Serwer:


14. Na pytanie Uruchomić kreator połączenia sieciowego?, wybierz Tak:

15. W zależności od tego czy drukarka jest połączona kablem Ethernet, lub korzysta z modułu Wi-Fi, wybierz odpowiednio: Ethernet lub WLAN.
Dalsza część tej instrukcji zakłada że został wybrany Ethernet:

16. Test połączenia wybierz: 3. Brak:

17. Klient DHCP powinien być 2. Włączony:

18. Tryb ustawień DNS: Automatyczny:

19. Prędkość: 100 Mbit:

Po skonfigurowaniu drukarki, skorzystaj z instrukcji korzystania z aplikację “Pagaspot Print”, aby połączyć drukarkę z Pagaspot i wydrukować paragony dla właściwych wpłat.