Jak odwołać zamówiony posiłek w Pagaspot?

Zaloguj się na swoje konto:

Wejdź na ekran Sklepu i wybierz osobę, dla której chcesz odwołać posiłek.

Kliknij Odwołaj, a Pagaspot przekieruje Cię na zakładkę Kalendarz gdzie wystarczy kliknąć wybrany dzień/zaznaczyć dłuższy okres czasu by odwołać zamówienie.

Kliknij Odwołaj.

Kliknij w przycisk Potwierdź, który pojawi się w prawym górnym rogu ekranu aby odwołać posiłek.

Po skutecznym odwołaniu posiłku, pole w danym dniu powinno pozostać puste.

Uwaga:

  • Odwołanie posiłku będzie możliwe do godziny określonej przez firmę cateringową. Po upływie tej godziny/daty zniknie możliwość odwołania zamówienia,
  • W przypadku opłaconych posiłków, odwołanie w wyznaczonym przez firmę cateringową terminie, spowoduje powstanie nadpłaty w kwocie odwołanego posiłku.

Instrukcja video: https://youtu.be/THJW3FpjAJw