Kategorie należności to funkcja, która pozwala zbierać środki na różne cele nie doprowadzając do ich pomieszania w systemie.

Proponujemy następujący przykład, aby wyjaśnić zastosowanie kategorii należności:

Szkoła nalicza przez 10 miesięcy czesne w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Oprócz czesnego rodzice powinni płacić za obiady, nieregularne wycieczki, za podręczniki na początku roku. Rodzic wpłaca przelewem/gotówkowo 10 tysięcy złotych za cały rok czesnego. W tym celu dodajemy kategorię należności czesne, dodajemy należność cykliczną “czesne” i w kroku “Tytuł i opis” przypisujemy kategorię “czesne”. Następnie rozliczamy 10 tysięcy złotych na czesne, a pozostałą nadpłatę zapisujemy na tę kategorię. Dzięki temu w kolejnych miesiącach cykliczne czesne będzie automatycznie rozliczane z nadpłaty, natomiast inne opłaty rodzic będzie musiał opłacać regularnie.

Bez kategorii należności, wpłata w kwocie 10 tysięcy złotych zostałaby rozdysponowana między wszystkie opłaty pojawiające się w Pagaspot np. należności za obiady lub wycieczki.

Aby dodać kategorię należności wejdź na ekran Ustawienia, zakładkę "Należności". Na dole strony pojawi się przycisk "Dodaj", kliknij go i wprowadź nazwę nowej kategorii należności.

Możesz wybrać, która kategoria należności będzie domyślny. Jeżeli dodając nową należność nie określisz kategorii, wszelkie nadpłaty wynikłe z dodania wpłaty na tę należność zostana rozpisane na nieopłacone należności o tej kategorii.