Po skonfigurowaniu drukarki uruchom aplikację Pagaspot Print i zaloguj się.

Konfiguracja drukarki

Po zalogowaniu wybierz Skonfiguruj drukarkę w prawym górnym rogu:

Kliknij Szukaj drukarek

Rozpocznie się skan urządzeń w lokalnej sieci. Możesz zobaczyć listę taką jak poniżej. Aplikacja wysyła do każdego urządzenia testowy komunikat sprawdzając czy dane urządzenie jest prawidłowo skonfigurowaną drukarką Novitus.

Prawidłowo rozpoznane urządzenie zostanie zaznaczone na niebiesko:

Kliknij na zaznaczony wiersz - Pagaspot zapamięta adres IP tej drukarki na przyszłość.
Przy kolejnych uruchomieniach Pagaspot Print ten krok nie powinien być już wymagany.

Po wybraniu urządzenia na górze ekranu pojawi się jego adres MAC, IP oraz status:

Następnie, cofnij się do poprzedniego ekranu używając strzałki wstecz.

W prawym górnym ekranu wyświetla się aktualny status drukarki (sprawdzany na początku uruchomienia aplikacji). Możesz go też manualnie odświeżyć używając ikony odśwież obok guzika.


Wybranie wpłat

Pierwszy ekran Pagaspot Print przypomina ekran Wpłaty Pagaspot.

Korzystając z filtrów na górze tego ekranu oraz checkboxów możemy wybrać wpłaty które chcielibyśmy rozliczyć paragonami.

Po wybraniu wpłat z listy, w prawym górnym rogu pojawi się guzik z podsumowaniem tych wpłat: sumy rozliczonej kwoty, oraz ilości:

Po kliknięciu tego guzika, wygeneruje się wstępna lista dokumentów oczekujących na zaksięgowanie - po jednym dla każdego płatnika.


Pagaspot na bieżąco śledzi dla których wpłat i płatników paragony zostały już wcześniej rozliczone. Na tej liście pojawią się tylko te osoby których wpłaty nie zostały jeszcze wcześniej wydrukowane. W związku z tym, suma kwoty zaplanowanej do wydrukowania może nie odpowiadać sumie wpłat.  

Po wydrukowaniu wpłaty za “Amely Ziemann” na 800 pln, obok tego wiersza pojawia się ikona dokumentu informująca o 1 dokumencie który dotyczy tej wpłaty:

Ale po zaznaczeniu całego miesiąca i kliknięciu Pokaż dokumenty księgowe Pagaspot sugeruje tylko paragony dla pozostałej dwójki płatników:

System zachowa się podobnie w przypadku dopłat dla tych samych płatników - tylko brakująca kwota dla danego płatnika zostanie zaproponowana do wydruku.


Drukowanie paragonów

Przed wydrukowaniem paragonów, możesz określić:

 • Kod VAT: Każda drukarka powinna mieć skonfigurowana zestaw kodów PTU A,B,C… - dla różnych stawek podatku VAT. Najczęściej powinno to być:
 • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%
 • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
 • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%
 • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%
 • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku
 • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Opis na paragonie: Określa opis produktu drukowanego na paragonie
  Uwaga: Niektóre drukarki mogą mieć ograniczenia dotyczące nazywania produktów przy używaniu różnych stawek VAT. Często nazwa produktu użyta z jedną stawką VAT zostaje zapamiętana w pamięci drukarki i nie może już być użyta z inną (wyższą) stawką.
 • Drukuj nazwę płatnika: Jeśli wybrane “TAK” - nazwa płatnika zostanie wydrukowana jako dodatkowa (niefiskalna) linia na paragonie


Powyższe opcje zostaną zapisane w pamięci komputera, i nie trzeba będzie ich wybierać za każdym razem.

Po wybraniu Drukuj wszystkie, rozpocznie się proces drukowania, a zamiast guzika wyświetli się ilość prawidłowo wydrukowanych paragonów razem z postępem %.
- Aplikacja zacznie wysyłać kolejno paragony do drukarki

- Drukarka zapisuje w pamięci otrzymane paragony, i drukuje je tak szybko jak to możliwe
- W trakcie procesu drukowania, nie wyłączaj aplikacji Pagaspot Print
- W przypadku skończenia się papieru w drukarce nie wyłączaj drukarki - otwórz pojemnik na papier, i załóż nową rolkę. Drukarka będzie kontynuowała automatycznie drukowanie tam gdzie skończyła

- Może się okazać że Pagaspot Print wyświetla już 100% wydrukowanych dokumentów mimo że drukowanie jeszcze trwa - paragony mogły być wysłane do drukarki szybciej niż była ona je w stanie wydrukować

Przykładowy paragon:W przypadku błędu:
- sprawdź czy drukarka nie została wyłączona z prądu

- sprawdź czy drukarka nie wyświetla komunikatu błędu - jeśli tak jest, zrób zdjęcie i wyślij nam na pomoc@pagaspot.com
- sprawdź czy drukarka jest dalej widoczna w sieci używając przycisku Odśwież status drukarki
W razie potrzeby kliknij na guzik w prawym górnym rogu spróbuj na nowo podłączyć drukarkę (patrz: Konfiguracja drukarki wyżej)


Aplikacja przerwie wysyłkę żądań wydruku na pierwszym błędzie, ale wszystkie dokumenty prawidłowo wydrukowane zostaną zapamiętane. Po powrocie do tego ekranu lista paragonów do druku zostanie odświeżona tak aby pozostały tylko te dokumenty które nie zostały wydrukowane.