Jeśli chcesz zaktualizować dane z pliku Excel, wystarczy, że upuścisz poprawiony plik Excel na pole importu płatników (import danych płatników z pliku Excel). Pagaspot identyfikuje płatników po imieniu i nazwisku. Jeśli imię i nazwisko się powtarza, Pagaspot weźmie pod uwagę również nadany kod płatnika (indywidualny numer/indeks). Po upuszczeniu pliku Excel z danymi płatnika, pojawi się formularz z wypisanymi danymi. Sprawdź ich poprawność. Pojawi się kolumna między polami z danymi a listą grup. Tym płatnikom, których system oznaczył niebieskim kwadracikiem zostaną zaktualizowane dane. Po najechaniu na wiersz danego płatnika w kolumnie “zaktualizuj” wyświetlą się aktualne dane płatnika.

UWAGA: jeśli pojawiają się płatnicy o tym samym imieniu i nazwisku, a nie dodałaś/eś kodu płatnika, zwróć szczególną uwagę na te osoby - czy system proponuje właściwą aktualizację. Jeśli coś się nie zgadza, możesz dokonać modyfikacji danych.

Aby zaktualizować dane pojedynczego płatnika, wejdź na ekran Płatnicy, kliknij wiersz z daną osobą, następnie ikonę "ołówka" w prawym górnym rogu, która otworzy możliwość edytowania. Zaktualizuj informacje i kliknij “Zapisz” (na dole karty płatnika).