Wejdź na ekran Sklep, zakładkę Zamówienia. Odwołania można dokonać w kilku wariantach:

  1. dla jednej osoby,
  2. dla wybranej grupy osób,
  3. wszystkie posiłki zamówione w danym dniu.

Każdy z przypadków zostanie opisany poniżej.


  1. Odwołanie posiłków dla jednej osoby

Na ekranie Sklepu w zakładce Zamówienia, kliknij w pole Płatnicy. Wybierz daną osobę by wyświetlić jej zamówienia.

Kliknij w pole Rok, aby wybrać dzień, na który chcesz odwołać zamówienie. Jeżeli w systemie:

  • złożono i opłacono zamówienie, pojawi się niebieska ikona z cyfrą w środku (liczba zamówionych danego dnia produktów),
  • złożono ale nie opłacono zamówienia, pojawi się żółta ikona z cyfrą w środku,
  • Jeżeli dany dzień jest zaszarzony, oznacza to, że w tym dniu nie ma żadnego zamówienia.

Wybierz dany dzień lub okres czasu zaznaczając odpowiednie dni kursorem myszki.

Po wyborze dnia, zaznacz checkbox, kliknij przycisk "przekreślonego koła" i potwierdź klikając Odwołaj.

W ten sposób posiłki zostały na ten dzień odwołane. Jeżeli zamawiający zapłacił, po odwołaniu, na jego koncie pojawi się nadpłata w kwocie odwołanego zamówienia. W tym przypadku nadpłata wyniesie 15 pln.


2. Odwołanie posiłków dla grupy osób

Analogicznie do instrukcji odwoływania zamówień dla jednej osoby, wejdź na ekran Sklep, zakładkę Zamówienia. Kliknij w pole Płatnicy i wybierz grupę z listy wyświetlającej się po lewej stronie. Kliknij przycisk Wszyscy z grupy. Po zaznaczeniu, wyświetlą się zamówienia dla wszystkich osób należących do tej grupy.

Kliknij w pole Rok, aby wybrać dzień, na który chcesz odwołać zamówienie. Kliknij dany dzień, a następnie zaznacz checboxem wszystkie osoby, które złożyły zamówienie na ten dzień.

Wybierz na kalendarzu dany dzień. Kliknij również w pole z nazwą typu zamówienia (w tym przyadku "Menu standardowe - II danie"), aby wyświetlić listę osób oraz upewnić się, że odwołujemy posiłki na pożądany dzień.

Zaznacz wszystkie osoby, które złożyły zamówienie w tym dniu.

Kliknij przekreślone pole, aby odwołać złożone zamówienia.


3. Odwoływanie wszystkich posiłków zamówionych w danym dniu

Kliknij w pole Rok, aby wybrać dzień, na który chcesz odwołać zamówienie. Kliknij dany dzień, a następnie zaznacz checboxem wszystkie złożone zamówienia.

Kliknij w "przekreślone koło" i Odwołaj.