1. Podstawowy raport,
  2. Raport wpłat,
  3. Raport płatników i sald.

  1. Podstawowy raport

Podstawowy raport Pagaspot dostępny jest w zakładce Raporty.

W lewym górnym rogu kliknij Okres rozliczeniowy by wybrać miesiąc, za który chcesz wyświetlić i pobrać raport. Domyślnie wyświetli się aktualny miesiąc, by wybrać poprzedni,

Aby wybrać poprzedni miesiąc, należy kliknąć w niego dwa razy.

Jeśli chcemy wybrać dłuższy okres czasu, należy kliknąć pierwszy miesiąc i kolejny.

  • Saldo przed - saldo przed miesiącem, od którego chcemy wyświetlić raport,
  • Wpłata - suma wpłat w zaznaczonym okresie,
  • Zwrot - kwota zwróconych środków w zaznaczonym okresie,
  • Należność - suma naliczonych należności,
  • Saldo po - saldo po ostatnim zaznaczonym miesiącu.

Aby zweryfikować komu zostały zwrócone środki, wejdź na ekran Raportów wybierz grupę, dla której wyświetlisz raport i scrollując zweryfikuj, komu i w jakiej kwocie zostały zwrócone środki. Aby dokonać edycji kwoty zwróconych środków, wejdź na ekran Wpłaty, wyszukaj wpłaty od osoby, która posiadała zwrot, przescrolluj do miesiąca weryfikowanego w raporcie. Jeśli jest więcej wpłat, kliknij w kolejne i sprawdź, w którym miejscu pojawił się zwrot.


2. Raport wpłat

Wejdź na ekran Wpłaty i kliknij w prawym górnym rogu przycisk eksportuj.

Pagaspot wyeksportuje wszystkie wpłaty dokonane w wybranym miesiącu oraz przyporządkuje do nich należności, na które zostały rozliczone.


3. Raport płatników i sald.

Wejdź na ekran Płatnicy i kliknij w prawym górnym rogu przycisk Eksportuj. Pagaspot pobierze do Excela listę wszystkich płatników wraz z kwotami sald.