Aby udzielić uprawnień nowej osobie, należy wejść na ekran ,,ustawienia".

  1. Na ekranie wejdź w ostatnią zakładkę - ,,dostępy"

2. Kliknij ,,dodaj"

3. Wpisz mail, na który chcesz przyznać uprawnienia i kliknij szary przycisk "dodaj"

4. Wybierz jakie uprawnienia chcesz dodać i na koniec kliknij "potwierdź" i następnie "dodaj"

Jeśli osoba, której nadaliśmy dostęp nie posiada złożonego konta Pagaspot, powinna to zrobić przez stronę główną: zaloguj się -> załóż konto. Po potwierdzeniu adresu mailowego, Pagaspot zaloguje się i wyświetli dostęp do przydzielonych kont.

Gotowe :)