Plany naliczeń są należnościami cyklicznymi w Twojej organizacji. Odnajdziesz je w ekranie “Należności” w zakładce “Plany naliczeń”. Sprawdzisz tam jakie płatności są naliczane Twoim płatnikom cyklicznie.

Klikając w jedną z dodanych należności możesz sprawdzić jej szczegóły:

  • co ile jest naliczana
  • czy jest aktywna
  • ilu płatnikom została naliczona
  • jaka jest sumaryczna kwota naliczeń wynikających z planu

Możesz usunąć cały plan naliczeń wybierając szary kosz.

Klikając:

  • Dodaj płatników” dodasz nowych płatników do planu naliczeń. Zostaną uwzględnieni w należności wygenerowanej w przyszłości
  • Zmień naliczenia” zmienisz kwotę naliczenia oraz usuniesz płatników
  • "Edytuj szczegóły" zmienisz tytuł, datę naliczania, aktywujesz/dezaktywujesz plan.
  • ikonę "Szary kosz" usuniesz zaznaczony plan naliczeń