Aby rozliczyć nadpłatę jednego płatnika na należności innego, wyszukaj płatnika posiadającego nadpłatę na swoim koncie.

Kliknij w jego wiersz, następnie w pole "Nadpłata"

Pagaspot otworzy okno, które umożliwi edycję rozliczenia – przypisanie nadpłaty innemu płatnikowi. Kliknij przycisk "Edytuj rozliczenie".

Następnie kliknij przycisk "Dodaj płatnika" i wybierz osobę, na którą chcesz rozliczyć nadpłatę. Przyciskiem "minus" zdejmij nadpłatę z kategorii "Domyślny" i kliknij w wiersz płatnika, na którego rozliczysz nadpłatę.

Wybierz należności, na które rozliczysz tę nadpłatę – zrobisz to klikając "plus" po prawej stronie wiersza należności lub ręcznie wpisując kwotę.