Aby zaimportować dane płatników do Pagaspot wejdź na ekran Ustawień, gdzie wyświetli się przed Tobą zakładka “Płatnicy”. Zjedź w dół, gdzie znajdziesz przycisk “Importuj płatników”. Kliknij w niego, a następnie uporządkuj kolejność kolumn z danymi w swoim pliku Excel zgodnie z kolejnością wskazaną na ekranie.

Przygotowany plik upuść na wyznaczone pole. Pagaspot wyświetli ekran z danymi. Sprawdź czy wszystko wczytało się poprawnie. Jeżeli chcesz dodać płatników do wcześniej utworzonych grup (Jak tworzyć grupy) Zaznacz przycisk "Ustaw grupy", a następnie zaznacz ich pod nazwą wybranej grupy. Jeżeli pierwszy wiersz posiada nagłówek, usuń go klikając szary krzyżyk przy wierszu z lewej strony.

Kliknij niebieski przycisk “Zapisz”. Zostaniesz przeniesiony na ekran “Płatnicy” z wczytanymi danymi z Excela. Sprawdź poprawność danych klikając w wiersz z płatnikiem. Wyświetli Ci się jego karta z uzupełnionymi danymi.