W tym wpisie opiszemy jak dodać należność cykliczną. Pierwsze kroki są identyczne jak przy dodawaniu pojedynczej należności. Nadając tytuł i opis należności, na dole strony możesz wybrać, czy płatność ma być pojedyncza, czy cykliczna.

Gdy wybierzesz cykliczną na początku określ co ile ma być powtarzana płatność. W pierwszym oknie wybierzesz częstotliwość np. 1. W oknie obok wybierz jednostkę częstotliwości np. “miesiąc”. W omawianym przypadku płatność byłaby ponawiana co jeden miesiąc.

Następnie wybierz dzień, od którego rozpocznie się naliczanie. Możesz również zdecydować kiedy cały cykl powtarzania płatności się zakończy. System wtedy automatycznie przestanie ponawiać należność. Pamiętaj, że zawsze możesz samodzielnie usunąć dodane plany naliczeń z perspektywy ekranu “Plany naliczeń” (Czym są plany naliczeń w Pagaspot?). Dodatkowo możesz określić ile dni przed terminem wysłania powiadomienia do płatników Pagaspot wygeneruje należność.

Kończysz całą operację klikając “Dalej” przechodząc do podsumowania należności.