Dodawanie należności jest kluczową funkcją Pagaspot. Należności dzielimy na pojedyncze i cykliczne. Te pierwsze są naliczane jednorazowo. Drugie będą się odnawiały cyklicznie przez wskazany okres czasu. Procedura ich dodawania zaczyna się od zaznaczenia płatników, dla których chcesz dodać należność.

Na ekranie “Płatnicy” wybierz odpowiednie osoby i zaznacz ikonę “Dodaj należność” (druga ikona od lewej z banknotem i plusem). Możesz również użyć stworzonych przez siebie grup do wybrania odpowiednich płatników.

Pagaspot przeniesie Cię na ekran dodawania należności:

  1. Wybierz płatników - sprawdź czy zaznaczyłaś/eś wszystkich. W prawej kolumnie znajdują się płatnicy, którym dodasz należność.
  2. Ustal kwotę - wprowadź kwotę naliczenia. Jest to kwota, która obowiązuje wszystkich zaznaczonych płatników. Możesz zmodyfikować kwoty dla poszczególnych płatników wpisując liczbę w miejscu “Kwota…” w pasku z płatnikiem. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden rachunek bankowy w Pagaspot możesz wybrać, na który z nich trafią pieniądze.
  3. Tytuł i opis - nadaj tytuł należności. Ponadto możesz dodać jej opis. Następnie ustal liczbę dni na zapłatę. W przeddzień upływu terminu Pagaspot wyśle do płatników powiadomienie o zbliżającym się terminie opłacenia należności.
    Następnie wybierz datę początku naliczania. Od tej daty będą liczone dni na zapłatę, czyli w przypadku wybrania jako początku naliczania 1 stycznia i wyznaczenia 9 dni na zapłatę, płatnicy są zobowiązani do zapłacenia do 10 stycznia. Zwlekający otrzymają powiadomienie 9 stycznia, czyli w przeddzień upływu terminu.

    Ponadto możesz zdecydować się na nadanie odpowiedniego kategorie należności dla należności (Czym są kanały płatności w Pagaspot).
  4. Podsumowanie - sprawdź czy wszystkie dane są wprowadzone poprawnie. Jeśli chcesz coś skorygować, kliknij w wybrany etap dodawania należności i odpowiednio zmodyfikuj. Ostatnim krokiem jest kliknięcie “Zapisz”.