Jak można posortować płatników?

Na ekranie “Płatnicy” kliknij przycisk “Sortuj według”, który jest w pozycji domyślnej “Nazwisko i Imię”. Po kliknięciu w tą ikonę będziesz miał do wyboru opcje sortowania względem:

  • Kolejności alfabetycznej nazwisk,
  • Aktywacji klientów [Aktywacja klientów],
  • Zaległych należności.

Taki sposób organizowania pracy w Pagaspot umożliwia wygodne i szybkie zarządzanie organizacją. Możesz tym sposobem szybko zweryfikować, który z Twoich płatników zalega z największą kwotą zaległości i wysłać mu dodatkową wiadomość przypominającą [Jak wysyłać wiadomości].