Aby wysłać wiadomość, zaznacz na ekranie "Płatnicy" osoby, do których chcesz napisać. Płatników możesz zaznaczyć zbiorczo, pojedynczo lub poprzez utworzone grupy. Po zaznaczeniu pojawi się panel niebieskich ikon nad imionami i nazwiskami płatników. Pierwsza z nich to ikona “Wiadomości” (dwa dymki z plusem), która przeniesie Cię na ekran wysyłki wiadomości.

Ustal tytuł, napisz treść i oznacz czy chcesz by wiadomość dodatkowo została wysłana SMSem. Po kliknięciu “Wyślij” Twoja wiadomość zostanie dostarczona do odpowiednich adresatów!

Najnowsze wiadomości zawsze pojawią się najwyżej.


Możesz zaznaczyć wiadomość jako ,,zamkniętą" lub ,,aktywną". Dzięki temu szybciej odnajdziesz bieżące wiadomości, nie gubiąc tych, na które już wysłano odpowiedź.
Jeśli chcesz wyszukać konkretną wiadomość, możesz skorzystać z wyszukiwarki po płatnikach i grupach.

Wiadomości SMS są dodatkowo płatne. Pakiet 1000 SMSów kosztuje 123 PLN brutto.