Na początku, konieczne jest dodanie nowego płatnika do systemu. W tym celu możesz dodać go ręcznie na ekranie Płatnicy lub importując większą grupę osób z pliku Excel na ekranie Ustawienia.

Po dodaniu, pamiętaj by nowym płatnikom naliczyć należności i dodać ich do planów naliczeń (jeśli je wykorzystujesz). Jeżeli nowa osoba dołącza w środku miesiąca, chcemy by płaciła od kolejnego miesiąca – w tym celu dodaj ją do odpowiedniego planu naliczeń. Wejdź na ekran Należności, zakładkę Plany naliczeń, kliknij w plan, do którego chcesz dodać płatnika. Kliknij szary przycisk "+ Dodaj płatnika"

Wybierz nowych płatników, których chcesz dodać do tego planu naliczeń. Kliknij "Dalej".

Na kolejnym ekranie wprowadź kwoty, które powinni płacić nowi płatnicy. Po ich określeniu, kliknij "Zapisz". Ta należność jest naliczana każdego 1 dnia miesiąca. W związku z tym 1 dnia kolejnego miesiąca, po zaproszeniu tych osób do korzystania z Pagaspot, otrzymają oni powiadomienie o nowej opłacie.

Jeżeli nowo dodana osoba powinna również zapłacić w miesiącu dołączenia, oprócz dodania jej do Planów naliczeń, konieczne będzie dodawnie do już wygenerowanych należności (np. czesnego w aktualnym miesiącu). W tym celu, na ekranie Należności, wejdź na zakładkę Należności. Kliknij w należność z aktualnego miesiąca, do której chcesz dodać płatnika i postępuj analogicznie jak w przypadku dodawania nowego płatnika do planu naliczeń.

Po dodaniu płatnika do należności, upewnij się czy rodzic już zapłacił, jeśli tak, wprowadź wpłatę. Ważne by rodzic po zarejestrowaniu/zalogowaniu się, zobaczył aktualny stan swoich rozliczeń.

Jeśli:

  1. dodałeś/aś nowego płatnika do systemu,
  2. dodałeś/aś nowego płatnika do odpowiednich należności (planów naliczeń i ew. należności w aktualnym miesiącu),
  3. upewniłeś/aś się czy wpłaty przelane przez daną rodzinę zostały wprowadzone.

Przystąp do wysłania rodzicówi zaproszenia. Wejdź na ekran Płatnicy, wyszukaj nowo dodanego płatnika, zjedź na dół karty płatnika i przy wprowadzonym adresie mailowym kliknij "Zaproś". Upewnij się czy adres mailowy jest wprowadzony poprawnie. Po zaproszeniu, rodzic otrzyma wiadomość mailową umożliwiającą założenie konta w Pagaspot i dodanie rozliczeń dziecka.