W tym wpisie wyjaśnimy jak dokonać korekty wprowadzonej wpłaty. Przejdź do ekranu “Wpłaty. Zobaczysz wszystkie wpłaty zarejestrowane w systemie ułożone w kolejności od najnowszej do najstarszej. Wybierz wpłatę, którą chcesz skorygować. Gdy klikniesz w “Edytuj wpłatę” wyświetli się przed Tobą okno dialogowe. Możesz edytować dane wpłaty najeżdżając na górną część okna i klikając w przestrzeń “Edytuj”.

Daje to możliwość:

  • zmiany płatnika, do którego jest przypisana wpłata,
  • dodania nowych płatników, na których chcesz rozliczyć tę wpłatę,
  • zmiany wysokości wpłaty, daty jej wpłynięcia, kategorii (gotówka, karta, przelew) i opisu.

W niższej części okna możesz modyfikować należności, które zostaną opłacone przez wpłatę. Używaj plusów lub ręcznie wprowadź kwoty. Pamiętaj, żeby na końcu operacji kliknąć w “Zapisz”.