W jaki sposób dodać kolejne pole z danymi płatnika?

Zaloguj się na konto firmowe w Pagaspot i przejdź do Ustawień, kliknij zakładkę “Płatnicy”. Następnie użyj przycisku “Dodaj”, którym określisz odpowiednio dane płatników do zaimportowania z pliku Excel. Wprowadź odpowiednią nazwę i wybierz typ danej. Przykładowo w polu nazwa wpisz “e-mail 1” i zaznacz pole “adres e-mail”. Klikasz "Dodaj" i gotowe!

Możliwe typy danych:

  • Email - system identyfikuje to pole jako adres email, na który wyśle aktywację dostępu do Pagaspot dla płatników oraz będzie przesyłał powiadomienia;
  • Numer telefonu - na ten numer Pagaspot będzie przesyłać wiadomości SMS i przypomnienia;
  • Numer konta bankowego - jeśli organizacja korzysta z masowych numerów rachunków bankowych, to w tym polu wprowadzamy indywidualne numery rachunków bankowych,
  • Inne - dowolne dodatkowe informacje o płatniku, które mogą być przydatne w twojej organizacji.

Każdy z tych typów może być stworzony wielokrotnie w sytuacji, gdy chcemy aby płatnik miał dostęp do konta Pagaspot przez dwa adresy e-mail. Częstą sytuacją w Pagaspot jest wprowadzenie adresów kontaktowych obu rodziców.

Jak tworzyć grupy płatników?

Przed wprowadzeniem danych płatników z pliku Excel warto stworzyć grupy, które pomogą uporządkować zarządzanie organizacją w Pagaspot. W trakcie korzystania z systemu podział na grupy ułatwia szybkie dodanie opłaty czy wysłanie wiadomości do wybranej grupy płatników.

Możesz to zrobić klikając przycisk “Dodaj” w Ustawieniach mając wybraną zakładkę “Płatnicy”. Dowolnie nazwij swoją grupę, a następnie potwierdź klikając “Dodaj”. Teraz możesz utworzyć kolejną grupę, ich liczba może być nieograniczona.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz modyfikować nazwy grup oraz usuwać je klikając w wybrana grupę i dokonując zamierzonej operacji.